با گوینده نابینای اخبار تلویزیونی در کره جنوبی آشنا شوید!

با گوینده نابینای اخبار تلویزیونی در کره جنوبی آشنا شوید!

لی چانگ هون (Lee Chang-hoon) بیست و چهار ساله در واقع نابیناست اما شغل او خیلی بصری است. او گوینده بزرگترین شبکه پخش تلویزیونی کره جنوبی یعنی شبکه KBS است. او به جای استفاده از اتوکیو (autocue) _ مانیتور کوچکی که گویندگان اخبار، متن خبرها را از روی آن می خوانند _ از وسیله ای دارای خط بریل برای این منظور استفاده می کند. حالا پس از گدشت 7 ماه که او علیرغم نابینا بودن به گویندگی تلویزیون مشغول است، تنها گوینده نابینا در دنیاست. لی چانگ هون، گوینده تلویزیون دولتی کره KBS می گوید: "ماه های اول که تازه گوینده شده بودم بسیاری از مردم خیلی نگران بودند که مبادا هنگام گویندگی اشتباه کنم. آنها بیشتر از اینکه به اخبار توجه کنند، حواسشان به من بود". او درست مدتی پس از تصویب قانونی که بر اساس آن شرکت های کره ای باید افراد معلول بیشتری را به کار بگیرند، برای گویندگی اخبار در تلویزیون استخدام شد. از 500 نفری که برای گویندگی خبر درخواست داده بودند او توانست شغل گویندگی خبر را با پشتیبانی لیم هونگ سون (Lim Heung-sun)، رئیس مرکز خبر شبکه دولتی KBS، به دست آورد. لیم هونگ سون می گوید: "لی چانگ هون اکنون گوینده بخشی خبری با عنوان "زندگی و اقتصاد" است. هرچند اگر بیشتر در کارش پیشرفت کند، انتظار دارم گوینده ای شود که از عهده گویندگی انواع خبرها بر بیاید."  به گفته لیم هونگ سون مهمترین مساله ای که لی چانگ هون با آن رو به روست نحوه ژست گرفتن و حالات صورت او هستند زیرا قادر نیست ببیند چگونه به نظر می رسد. اما این تنها مانعی کوچک است زیرا او این توانایی را دارد که او می تواند الهام بخش مردم باشد و تغییری مثبت را در جامعه به وجود آورد.

منبع: Reuters

گزارش از الی پارک (Elly Park)

مترجم: حامدبرچسب ها : ، ،
توضیحات بیشتر