همه چیز درباره کره در این سایت مطالب و مقالاتی درباره کشور کره از قبیل تاریخ کره، فرهنگ کره، موج کره ای و بسیاری موارد دیگر درباره کشور کره جنوبی و کشور کره شمالی ارائه خواهد شد. بیشتر سعی شده تا مطالب ارائه شده جالب و متفاوت باشند. لازم به ذکر است اغلب مطالبی که در سایت "همه چیز درباره کره" ارائه می شود از زبان انگلیسی ترجمه شده است و هیچ کدام از دیگر سایتها و وبلاگها کپی برداری نشده است. لطفاً در صورت استفاده از مطالب این سایت منبع آن را نیز ذکر کنید. http://allaboutkorea.ir 2020-10-29T11:16:21+01:00 text/html 2017-08-30T09:06:51+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا مودوری ، یادبود جنگ کره http://allaboutkorea.ir/post/140 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><b style="">mudori</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style="">ترجمه : فاطمه صابر</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: normal;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8305059826/images.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="">نام من مو دوری ست... من در جنگ یادبود کره شمالی، خانه صلح متولد شدم.... با زندگی قهرمان های بسیاری که برای حفاطت از صلح جنگیدند و قلب تک تکشان مالامال از آرزوی صلح بود.</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="">قلب انها که میخواستند از مردمشان محافطت کنند کلاه خودی شد و قلب انان که برای صلح میتپید برگ های رویش.</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="">من جور خاصی نیستم...اما در قلب تمام مردم دنیا حتی خود شما ،جا دارم. من می توانم بزرگترین یا کوچکترین جزء از این دنیا باشم. هدف من در ارتباط بودن با تمام کارهایی است که به نام صلح و عشق انجام میشوند.اگر مرا دوست دارید پس میتوانیم با کمک هم برای ساختن اینده ای استوارتر تلاش کنیم.</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="">نام : مو دوری</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="">محل تولد : یادبود جنگ کره</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">بهترین دوستان :&nbsp;</span><span dir="LTR" style="">Muooml&nbsp;</span><span lang="FA" style="">و</span><span dir="LTR" style="">Dduel&nbsp;</span><span lang="FA" style="">و&nbsp;</span><span dir="LTR" style="">Doohi</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">کار های مورد علاقه : حفظ عدالت</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">نفرت(بیزاری ) : از کسانی که ضعف را انتخاب میکنند .( انسان های ضعیف)</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">تیپ شخصیتی : شاداب</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">ارزو : حفاطت از یادبود جنگ کره</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">تخصص : تغییر حالت های پرواز برای صلح و عشق بر فراز زمین و دریا و اسمان و هر جا که نیاز باشد</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">رویاهای مو دری :</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">من در قلب کسانی که ارزوی صلح داشتند ،متولد شدم پس تا زمانی که تمام دنیا شادی را تجربه کنند،میجنگم. حتی اگر وضعیت سخت و ترسناک شود من تسلیم نخواهم شد چرا که اگر من تسلیم شوم دیگران هم فکر میکنند میتوانند همین کار را انجام دهند.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">دنیایی که مو دری در آن زندگی میکند :</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">او در قلب و ذهن مردم جای دارد... در گذشته ،حال و آینده...در سرتاسر کره جنوبی با 5000سال قدمت... با ایستادگی در برابر تمام تهدید های خارجی.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">بسیاری از مردم همچنان در راه حفاظت از کشورمان ،فرهنگمان و از همه مهمتر قهرمانان ملیمان ،فداکاری میکنند و از خود میپرسند که آیا روزی میرسد که جوانان کره بتوانند در جهانی صلح امیز ،بدون جنگ و خونریزی زندگی کنند؟</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">این قهرمانان محافظ کره دستهایشان را بالا برده و برای صلح دعا میکنند؛ به این امید که نور و روشنایی سالروز جنگ یادبود کره را روشن کند.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">امروزه یک کلاه خود از قهرمان بی نام و نشان ، مو دری ، حافظ صلح در گوشه ی یاد بود کره قرار دارد.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">مو دری در قلب کسانی که اروزی زندگی عاری از جنگ را داشتند متولد شد؛ با این حال صلح و آرامش به اسانی به دست نمی اید و تولد مو دری پیامی فراموش نشدنی برای ما دارد :</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">بدون داشتن قدرتی برای محافظت، صلحی در پی نخواهد بود ... و آن قدرت از قلبهاست.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"> </p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-07-14T06:31:25+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا 24 روش کره ای برای خوش شانسی http://allaboutkorea.ir/post/139 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 13px;">سلام دوستان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 13px;">این مطلب رو دوست عزیزمون فاطمه زحمت کشیده و ترجمه کرده و از این به بعد قراره به ما توی ترجمه مطالب کمک کنه</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" face="Mihan-Iransans">امیدوارم از اولین مطلبش لذت ببرین.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">تعجب می کنید که چگونه می توانید در طول اقامت خود در کره خوش شانسی بیاورید؟ اینجا با راه هایی برای خوش شانسی و جلوگیری ازبدشانسی در کره اشنا میشوید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><b><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">1-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">خوردن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><font class="Apple-style-span"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;yeot</font><font class="Apple-style-span"><o:p></o:p></font></span></b></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><div align="justify"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">یُوت</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">&nbsp;یک نوع آب نبات کره ای چ.سبنده و شیرین است که از بلغور برنج درست میشود</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">از آنجا که این ابنبات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چسبناک است، اعتقاد بر این است که خوشبختی نیز به شما می چسبد!(خواهد رسید)</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">دانش اموزان </span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">(</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">دانشجویان</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">) </span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">کره ای پیش از امتحان معمولا این ابنبات را میخورند تا تمام اطلاعات علمی به ذهنشان برسد</span><span dir="RTL" style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></font></div><div align="justify"><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 13px; font-size: small;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300482168/yeot1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div><div align="justify"><div><font class="Apple-style-span" size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" lang="FA"></span> <span class="Apple-style-span" style="line-height: 13px; "></span></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 13px; "></span></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" lang="FA"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333333"><font class="Apple-style-span"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">تکان دادن پاها </span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا شما هم عادت بد تکان دادن پاهایتان را بدون اینکه متوجه باشید،دارید؟ پس متوقفش کنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">! </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">چرا که ظاهرا تکان دادن پاهایتان همه شانس های خوب را از شما دور میکند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">به علاوه این کارهنگام صحبت با بزرگترها نیز به شدت گستاخانه است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">بنابراین بهتر است به کلی این عادت را ترک کنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333333"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">3-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">گوش های بزرگ&nbsp;</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span" color="#333333">آیا دوستی دارید که گوشهایش واقعا بزرگ باشد؟ در کره اعتقاد بر این است که شخصی که با گوش های بزرگ متولد میشود قادر به شنیدن بانگ تمام شانس های خوب است</font></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span" color="#333333">.</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span" color="#333333"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482892/big_ears.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">4-</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">انداختن دندان ها بر روی سقف</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">متاسفانه چیزهایی مانند پری های دندان وجود ندارد، بنابراین به جای پنهان کردن دندان خود زیر بالش، آنها را از سقف به بیرون</span></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">&nbsp;پرتاب کنید</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اعتقاد بر این است که شما به موفقیت و شانس بزرگی دست خواهید یافت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span"><br></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">رویای خوک ها</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا شب گذشته خوک خاصی را در رویا دیده اید؟ پس دیگر منتظر چه هستید؟ یک بلیط بخت ازمایی بگیرید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">این شاید خوش شانس ترین روز زندگی شما باشد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">از انجا که خوک نماد ثروت در کره است، دیدن آن در خواب نیز نشانه خوش شانسی است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482384/pigdreams_choisukun.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">خوردن سوپ جلبک دریایی </span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا دوست دارید سوپ جلبک دریایی سنتی کره ای را بخورید؟</span><span style="mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">با اینکه دارای فواید تغذیه ای خوبی است، اما هیچگاه پیش از امتحان نباید خورده شود؛ چرا که بدشانسی می اورد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">! </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">به دلیل ماهیت لغزنده ی این سوپ، کره ای ها بر این باورند که باعث خروج دانش از مغز میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482484/korean_seaweed_soup.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7-</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">دیدن کلاغ ها</span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">صبح زود است و شما بلافاصله پس از خروج از خانه، کلاغی را می بینید که به شما چشمک می زند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">کلاغ ها در کره نماد بدبختی هستند و دیدن یکی از انها در صبح نوید یک روز بد را میدهد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در در افسانه های قدیمی کلاغ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;نشانه&nbsp;</span>مرگ است </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">... </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">ترسناک است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">عدد</span></b></font><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span"><b> 4&nbsp;</b><o:p></o:p></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">معادل شماره نحسی و بدشانسی در غرب که </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">13 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">است، عدد </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">4 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">احتمالا نحس ترین عدد اسیایی است؛چرا که حروف ان در چینی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بسیار مشابه با کلمه </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">"</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">مرگ</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">" </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">از این رو یک سنت است که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رویداد های بزرگ را برای روز چهارم ماه برنامه ریزی نکرده و یا گاهی نیز ساختمانها طبقه چهارم ندارند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482392/photo_300x300.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b>9-جوهر قرمز</b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">میخواهید کارت تولدی</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">را بنویسید و نزدیکترین قلم که می توانید استفاده کنید، قلم قرمز است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">فرد دریافت کننده کارت را باز می کند </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">به جای یک واکنش شاد و خوشحال مخصوص جشن تولد </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">(</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اگر کره ای باشد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">) </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">احتمالا شوکه شده یا رنجیده میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در زمان های خیلی دور</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اسامی مرگان دردفاتر ثبت، بر روی سنگ قبرها و پلاکها با جوهر قرمز نوشته میشد تا ارواح شیطانی را دور نگه دارد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> بنابراین نوشتن نام یک فرد با جوهر قرمز بدشانسی زیادی به همراه دارد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">انجام این کار، به این معنی است که آنها به زودی می میرند یا شما می خواهید آنها بمیرند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">10-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">شستن موها</span></b></font><span style="font-size: medium; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">کره ای ها معتقدند که شما نباید موهای خود را در روز سال نو بشویید زیرا تمام شانس و موفقیتتان را از بین میبرید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">همچنین اگر قبل از امتحان موهای خود را بشویید همه دانش خود را از بین میبرید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بهایی که باید برای رعایت بهداشت بپردازید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">...<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300482926/baby_wash_hair.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 20px; " lang="FA">11-&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; " lang="FA">حرکت در روز بارانی</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">همانطور که اخرین جعبه ها را در کامیون میگذارید،باران اغاز میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">! </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">تبریک</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اعتقاد بر این است که قطرات باران نماد قطرات بخت و اقبال، برکت و ثروت هستند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">شما ثروتمند خواهید شد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">بهتر است قبل از حرکت پیش بینی وضعیت آب و هوا را بررسی کنید</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; line-height: 107%;" lang="FA"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">12-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اسباب کشی و ترک خانه بدون تمیز کردن آن</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">میخواهید اسباب کشی کنید؟ آیا میخواهید خانه تان را پیش از رفتن تمیز کنید تا صاحبان جدیدش راحت تر ساکن شوند؟ دست نگه دارید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">چرا که اگر همه چیز را پاک کنید، ارواح خبیث متوجه خواهند شد که شما در حال حرکت هستید، و تا زمانی که به خانه جدید خود برسید،با شما خواهند بود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اما اگر تمیز نکنید، ارواح را فریب میدهید که هنوز آنجا هستید و زمانی که شما از انجا رفتید، دیگر خیلی دیر شده است و ارزشی ندارد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">13-</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">ماسک های سنتی کره ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا تا به حال به بازارهای سنتی کره ای سفر کرده و ماسک های بزرگ چوبی و خندان دیده اید؟ آنها نه تنها به عنوان دکوراسیون خانه های بزرگ استفاده میشود، بلکه به عنوان طلسم های خوش شانسی نیز عمل میکنند تا خانه شما را برکت دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">این ماسک ها معمولا از چوب توسکا ساخته شده و یکی از محبوب ترین سوغاتی هایی هستند که در کره خریداری می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><img src="http://s8.picofile.com/file/8300482450/MasksChungSungJunGetty.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 20px; " lang="FA">14-</span><span style="line-height: 20px; " lang="FA">استفاده از روبان های سفید بر روی موها</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">یک پیشنهاد به دختر خانمها </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">( </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">و شاید هم برخی پسرها</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">) : </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">روبان سفید نخرید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">استفاده از روبان سفید برای موهایتان ،بسیار بدشانسی می اورد؛ چرا که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رنگ سفید در کره، نماد مراسم تشییع جنازه و مرگ ومیر است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">15- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">زاغ </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">کره ای</span></b></font><span style="font-size: medium; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">با اینکه دیدن زاغ های غربی بیانگر بدشانسی است،اما اگر شما یک زاغ کره ای ببینید ،این یک خوش شانسی محسوب میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">زاغ ها به چشم قاصد خبر های خوب دیده میشوند، پس اگر یکی از انها را دیدید، اتفاقات خوبی در ان روز برای شما رخ</span></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">&nbsp;خواهد داد</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 107%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482576/Korean_magpie_in_Daejeon_side_profile_300x200.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">16-</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">هدیه دادن ساعت</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">بسیار خب، تولد دوست شما است و شما در این فکر هستید که چه هدیه ای برایش تهیه کنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">هر کاری که انجام می دهید، ساعت را به عنوان هدیه نخرید زیرا بدشانسی زیادی به دنبال دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">همانطور که این دو واژه ی</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> "</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">ساعت دادن</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">" </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در زبان چینی به معنای شب زنده داری و مراسم تشیع جنازه است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">17- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">قرار دادن چوب های غذاخوری درون برنج</span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">به خصوص هنگامی که با دیگران غذا می خورید، از قرار دادن چوبهای غذاخوریتان در برنج جلوگیری کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در فرهنگ سنتی آسیایی </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">(</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">نه تنها کره ای</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">)</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">، مردم معمولا در مراسم تشییع جنازه و برای احترام به نیاکان چوب غذاخوری را به صورت عمودی در یک کاسه از شن و ماسه قرار می دهند و اعتقاد بر این است که این غذا برای ارواح خواهد بود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">قرار دادن این چوب ها در یک کاسه برنج برای مردم یادآور این موضوع است</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا سعی می کنید سر میز غذا به دوستانتان بگویید که انها مرده اند؟</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">! </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">البته این تنها یک خرافه است اما برای جلوگیری از سرزنش یا نگاه ناراحت از جانب خانواده و دوستانتان از این کار اجتناب کنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300482176/where_to_put_your_chopsticks_big_682x341.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 20px; " lang="FA">18-&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; " lang="FA">دیدن رویای مرگ</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">ایا شب گذشته مرگ خودتان را در خواب دیده اید؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ناراحت کننده است؟نه؟ اما نترسید، زیرا در فرهنگ کره ای اگر که رویای مرگ خودتان را ببینید، به محض اینکه از خواب بیدار شوید، خوش شانسی به شما رو میکند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">19-</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">پودر لباس شویی</span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 107%; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا شما به یک مهمانی به مناسبت خانه جدید دعوت شده اید؟ در کره رسم است که هنگام ورود به منزل جدید،برای میزبان هدایایی تهیه شود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">با دادن پودر لباسشویی به عنوان هدیه، برای انها خوش شانسی می اورید</span></font><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span dir="LTR" style="line-height: 107%; ">!</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span dir="RTL"></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span dir="RTL"></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چرا؟ اعتقاد بر این است که حبابهای ایجاد شده از مواد شوینده، نماد حباب های زیاد نعمت و خوش شانسی هستند</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 107%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482584/detergent.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">20-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> برگزاری به موقع جشن تولد</span></b></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">اعتقاد بر این است که شما باید روز تولدتان را زودتر یا در روز واقعی خودش جشن بگیرید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اگر بعد از موعد آن جشن بگیرید، یک بدشانسی محسوب میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">! </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">بنابراین زمانی که تصمیم میگیرید تولد دوستتان را به تعویق بیندازید تا او را سورپرایز کنید، دوباره درموردش فکر کنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">21-</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">مسیر </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">(</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">جاده</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">) </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; ">Deoksugung</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 107%; "><span style="line-height: 20px; " lang="FA">درست در خارج از کاخ زیبای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;داکسوگونگ&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; " lang="FA">مسیر داکسوگونگ</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 107%; " lang="FA">قرار دارد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">یک مسیر زیبا که در طول سال همواره زوج ها انجا جمع میشوند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">با این حال، مراقب باشید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در زمانهای بسیار دور، مردم زیادی در این کاخ اعدام شدند؛بنابراین راه رفتن در این مسیر برای روابط زوج ها بسیار بد یمن است و آنها را محکوم به جدایی خواهد کرد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300482676/deokpath_682x454.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 11px;"><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 107%; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 11px;"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">22- </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">دیدن دوستان در خواب</span></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا شما در خواب دیدید که اتفاق بدی برای یکی از دوستانتان افتاد؟</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">در کره اعتقاد بر این است که هنگامی که بیدار شدید،اگر تا پیش از ظهر درباره ی خوابتان با کسی صحبت کنید، آن اتفاق بد برای شخصی که در رویا دیده اید،خواهد افتاد</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">صبر خود را بیازمایید و تا بعد از ناهار در مورد آن صحبت نکنید</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">...</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">بعد از آن هم احتمالا فراموشتان میشود و </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">... . <o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA">23- 3 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">و </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">7 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">و </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">8</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">؛ اعداد شانس</span></b></font><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><font class="Apple-style-span"><b>!</b></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">آیا شما برای خودتان اعداد شانس دارید؟ اگر در کره هستید اعداد </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">3 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">،</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">7 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">و </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">8 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">را نیز به فهرست اعداد شانستان اضافه کنید؛ چرا که این اعداد چیزهای زیادی را مشخص میکنند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">. </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">به عنوان مثال، خانواده ها تمایل دارند مراسم عروسی را در هر تاریخی که در آن </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">8 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">باشد، برگزار کنند و یا زوج هایی با اختلاف سنی </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">3 </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">یا </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">7</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">سال به عنوان بهترین زوج هایی که بهم می ایند شناخته میشوند</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><b><span style="line-height: 107%; " lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">24-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; ">Pujok</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 107%; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 107%; " lang="FA">پوجوک&nbsp;</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">کاغذ های طلسم زرد رنگی هستند که در قبایل شمنی </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">(</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">جادوگری</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">) </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">سنتی و قدیمی کره ای استفاده میشود</span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.</span><span lang="FA"> </span><span style="line-height: 107%; " lang="FA">این</span></font><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"> طلسم ها دو هدف را دنبال میکنند </span><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA">: </span><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA">خوش شانسی، دفع بد شانسی و ارواح شیطانی </span><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA">.</span><font class="Apple-style-span"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: small; line-height: 107%; " lang="FA">معمولا این طلسم ها را بر روی</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">دیوار یا در بالای درها نصب میکند تا از آن خانه محافظت شود</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span style="line-height: 107%; " lang="FA">.&nbsp;</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 13px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300482692/Bujok.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font><span dir="RTL" lang="FA"></span></p></span></font></div> </div> </div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-07-10T09:08:50+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا کتابخانه coex http://allaboutkorea.ir/post/138 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8300126118/IMG_3317.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">در ۳۱ مه امسال فروشگاه coex یک کتابخانه عمومی بزرگ با ظرفیت ۵۰ هزار کتاب &nbsp;افتتاح کرد. اطراف این کتابخانه توسط فروشگاه های مختلف احاطه شده و داخل خود آن نیز فروشگاه هایی به چشم میخورد. این کتابخانه ۲ طبقه هست و تمامی &nbsp;آن ها قانونی هستند. این کتابخانه شامل ۳ قفسه چوبی غول پیکر که تا سقف کشیده شده اند می باشد که تمامی آن ها پر از کتاب های مختلف هست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">این کتابخانه براساس ژانر کتاب به قسمت های مختلف طبقه بندی شده مانند : سبک زندگی، سلامتی، معماری ، داستان، مجلات و ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">بهترین مزیت این کتابخانه رایگان بودن آن است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">همچنین با استفاده از آیپدهای اونجا میتونید به کتاب های الکترونیکی دسترسی پیدا کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">برای یافتن کتاب ها دو راه وجود داره : پرسش از کارمندان که اختصاصا برای این کار هستند و نیز استفاده از کامپیوترهای انجا و سرچ در آن.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">صندلی ها و میزهایی تعبیه شده تا بازدیدکنندگان با آسایش مطالعه کنند. همچنین اتاق های شخصی تعبیه شده برای افرادی که برای ملاقات به فضایی شخصی احتیاج دارندو نیز کارمندان آنجا میتوانند برای ملاقات نزدیک محل کارشون باشند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">هدف احداث این کتابخانه آن هم درون فروشگاه به ارمغان آوردن آرامش و بهبود و نیز افروختن چراغی لا به لای مشغله های روزانه زندگی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#333333">البته این ها تمام اهداف کوعکس نیست بلکه قرار است کنسرت های کوچک ، شب شعر و برنامه های دیگری نیز برگزار شود.</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300126242/IMG_3312.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-21T17:31:36+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا اسکرین http://allaboutkorea.ir/post/137 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294720792/download.jpg" alt=""></div> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">اسکرین ها مشهورترین و فراوان ترین نوع نقاشی بودند که در اواخر دوره ی چوسان در خانه ها پیدا شدند که توسط هنرمندان سیار و یا هنرمندان درباری کشیده می شدند. آن ها برای تزیین یک اتاق و یا آراستن یک فضا که به عنوان یک زمینه(بک گراند) برای جشن ها و نمایش ها به کار می رفت و در طول ماه های زمستان عایقی در برابر سرما بود.</span> <div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica"><span style="font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">اتاق مردان با اسکرین هایی تزیین میشد که مربوط به حرفه و پیشه ی آن ها بود مانند خوش نویسی، شعرسرایی و نقاشی و ...</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica"><span style="font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">نقاشی روی اسکرین ها به 2 دسته تقسیم می شوند: "مون جا دو" و "چِک گُری" </span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica"><span style="font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">نقاشی های مون جا دو نمایانگر حروف چینی برای 8 اصل فضیلت کنفوسیوس هستند. احترام به اجداد، حس بشر دوستانه، وفاداری، اعتماد، ادب، عدالت، افتخار و فذوتنی. این حروف با تصاویر و نمادهایی مزین شد، که مرتبط به همین حروف هستند و گاهی یک تصویر جایگزین این حروف میشد.</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica"><span style="font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">دسته ی دوم این اسکرین ها، چک گری، نمایشگر تجهیزات کارگاه یک محقق بود که درخور توجه ترین آنها انبوهی از کتاب بود که با مشعل فروزان، کوزه ی چینی ، قلمو احاطه شده بود و گاهی نمادهایی از حیوانات که به پیشه ی محقق مرتبط بود.</span></font></div> text/html 2017-02-03T08:42:23+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا استعمال دخانیات در کره http://allaboutkorea.ir/post/136 <div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">استعمال دخانیات در کره همانند دیگر کشورهای توسعه یافته هست. با نرخ مصرف روزانه، ۱۹/۹ درصد در سال ۲۰۱۳ که در آلمان ۲۰/۹ درصد و ژاپن ۱۹/۳ درصد بوده است. هرچند میزان مصرف مردان از نرخ بالایی برخوردار است(۳۶/۲ درصد) اما مصرف زنان با ۴/۳ درصد جزو حداقل میزان مصرف است. هدف دولت کره کاهش مصرف دخانیات و رسیدن به نرخ ۲۹ درصد تا سال ۲۰۲۰ و نیز سخت گیری شدید و تبدیل کشور به یکی از سخت ترین مکان های جهان برای استعمال دخانیات از طریق افزایش قیمت، درج اجباری عکس های هشدار دهنده روی پاکت های سیگار، ممنوع کردن تبلیغات دخانیات، مشوق مالی و کمک های پزشکی برای ترک و از همه مهم تر ممنوع کردن استعمال دخانیات در مکان های عمومی مانند بارها، رستوران ها ،کافه ها و ...</font></div><div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">کره از جولای ۲۰۱۳ قوانین سختی برای ممنوع کردن استعمال دخانیات در مکان های عمومی وضع کرد و جریمه ۱۰۰ هزار وونی برای تخطی کنندگان و ۵ میلیون وون برای صاحب مغازه ها &nbsp;و فروشگاه ها در نظر گرفته شده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">استعمال دخانیات در تمامی بارها، رستوران ها، کافه ها ، کافی نت ها ، ساختمان های اداری ، مهدکودک ها ، مدارس ،دانشگاه ها ، بیمارستان ها، کتابخونه ها، زمین بازی بچه ها، موسسات خصوصی ، راه آهن و مترو و معابر زیرزمینی و ....</font></div><div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">البته خیلی از این مکان ها، جایی رو برای سیگار کشیدن در نظر گرفتند.</font></div><div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">هر شهروند که این جرائم را مشاهده کند میتواند با یک تماس یا ارسال یک پیام به سازمان مربوطه اطلاع دهد (که این شماره در سئول ۱۲۰ است) مسئولان مربوطه سریعا به آن مکان رفته و از مجرم عکس گرفته و ۱۰۰ هزار وون جریمه اش خواهند کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">گاها نیز مسئولان به صورت رندم به جاهای مختلف سر میزنند تا مجرمین را دستگیر کنند.&nbsp;</font></div><div align="justify"><font size="3" color="#333333" face="Mihan-Iransans">*</font><font style="font-size: small;" color="#333333" face="Mihan-Iransans"> البته طبق تجربه توریستها انگار قانون خیلی هم جدی گرفته نمیشود و بعضی ها در خیابان ها سیگار می کشند!</font></div><div style="text-align: center;" align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s7.picofile.com/file/8284888834/11_17_11_02.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: right;" align="justify"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">این عکس تظاهرات دانش آموزان کره ای از کمپین دخانیات و سلامت هست که برای تشویق مردم به منظور ترک دخانیات صورت گرفته بوده.&nbsp;</font></div> text/html 2016-11-29T16:52:26+01:00 allaboutkorea.ir شکیبا اتوبوس کیمچی http://allaboutkorea.ir/post/135 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8276593026/Kimchi_bus_1.jpg" alt=""></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">3 دانشجو آشپزی کره ای از دانشگاه کیونگ هی به منظور ترویج "کیمچی" و شناساندن آن به مردم دنیا ، پروژه ای را به نام پروژه اتوبوس کیمچی رقم زدند. آن ها با اتوبوسی که تصاویر کیمچی روی آن انداخته شده ، مسافت 79000 کیلومتر را در مدت 600 روز پیمودند و به 34 کشور و 212 شهر سفر کردند و مجموعا 520 کیلو کیمچی آماده کردند. هدف آن ها جهانی ساختن کیمچی ست.</font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">درون اتوبوس آن ها تغییراتی ایجاد شد تا اعضا بتوانند همانجا استراحت کنند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">در ابتدا آن ها تنها با مبلغ 200000 وون شروع بکار کردند اما کم کم مورد حمایت دولت کره و نیز اسپانسرهای مختلف مانند شرکت هیوندا و دانشگاه کیونگ هی قرار گرفتند و توانستند مبلغ 300 میلیون وون جمع کنند&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">آن ها در حین این سفرها به مشکلات زیادی برخوردند. موتور اتوبوس آنها سوخت ، لپ تاپ ،پول و لوازم شون در اسپانیا و پرتغال دزدیده شد و ...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">نگاهی به فعالیت آن ها تا به اواخر سال 2015 :</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">فصل اول : هر سه عضو حضور داشتند - 400 روز طول کشید -به اروپا ، شمال آمریکا و روسیه سفر کردند که&nbsp;شامل 32 کشور و186 شهر میشد - شرکت هیوندا اسپانسر بود - یک شرکت کیمچی برای آن ها کیمچی آماده میفرستاد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">فصل دوم : دو تا از اعضا حضور داشتند - 82 روز طول کشید - در کره و ژاپن بودند - همزمان مواد غذایی میخریدند و کیمچی درست میکردند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">فصل سوم : 2 تا از اعضا حضور داشتند - 100 روزه بود - جنوب آمریکا - موادغذایی تهیه میکردند و کیمچی درست میکردند</font></div><div><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="2">فصل چهارم : 2 تا از اعضا حضور داشتند - 20 روز به طول انجامید - در ایتالیا بودند&nbsp;</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276593100/kimchi_bus_2.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-09T08:05:31+01:00 allaboutkorea.ir حامد کافه مادربزرگ http://allaboutkorea.ir/post/133 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نویسنده: روبرت</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم: حامد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">"کافه مادربزرگ" که البته من این اسم رو بهش دادم و در واقع اسمش هست 외할머니솜씨 که ترجمه تحت اللفظیش میشه "مهارت مادربزرگ من"کافه ای هست که تخصصش در پاتبینگسو هست و در محله هانوک های (خانه های سنتی کره ای) جئونجو قرار داره. این کافه خیلی کوچک هست و وقتی به اونجا رفتیم خیلی شلوغ بود. با این وجود تونستیم جا پیدا کنیم و بنشینیم تا یه چیزی بخوریم.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">جومی پاتبینگسو سفارش داد که بسنتی خاص کره است که با سس لوبیا قرمز، شیر و میوه درست میشه، که البته بیشتر سنتی بود. من چون نمیتونم لاکتوز و فروکتوز رو تحمل کنم یک چای سانگهواچا سفارش دادم که یک نوشیدنی سنتی کره ای با تاثیرات دارویی هست. این جا علیرغم اینکه رستوران نیست یه ماتجیب (맛집) حساب میشه یعنی جایی که برای خوردن خوب باشه.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">گفته میشه که اینجا یکی از خوشمزه ترین و قشنگ ترین پاتبینگسو های کره رو داره.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در مورد چای سانگهواچا حرفی برای گفتن ندارم. فقط میتونم بگم که بهترین چای سانگهواچایی بود که تا حالا خورده بودم. وقتی که اون رو سفارش دادم عطرش همه جا پیچید.</font><br></div> text/html 2016-08-01T07:40:03+01:00 allaboutkorea.ir حامد کتابخانه ناور (Naver Library) http://allaboutkorea.ir/post/132 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">"ناور کورپوریشن، (به انگلیسی: Naver Corporation) شرکت اینترنتی کره‌ای است، که در زمینه ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی، پورتال وب و وب‌نوشت، خدمات اینترنتی و نرم‌افزارهای کاربردی فعالیت می‌نماید.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرکت ناور کورپوریشن در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد و نخستین اقدام آن، راه‌اندازی موتور جستجوی ناور بود. شرکت ناور در سال ۲۰۱۴ در فهرست فوربز جهانی ۲۰۰۰ در رتبه ۹۹۹ از بزرگترین شرکت‌های جهان، جای گرفت.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">دفتر مرکزی این شرکت در شهر سئونگنام، کره جنوبی قرار دارد و سهام آن در بازار بورس کره معامله می‌شود. ناور کورپوریشن مالک موتور جستجوی ناور و شرکت لاین کورپوریشن می‌باشد، که بنیانگذار و اپراتور نرم‌افزار لاین به‌شمار می‌آید."</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">منبع: ویکی پدیای فارسی</font><br></div><hr align="justify"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">توضیحات بالا رو برای کسانی گذاشتم که شاید تا حالا چیزی درباره شرکت ناور نمی دونستند. حالا بریم سراغ اصل مطلبمون که درباره کتابخانه ناور (Naver Library) هست.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرکت ناور طبقه اول و دوم ساختمانش رو به صورت یک کتابخانه طراحی کرده که نه تنها کارمندان بلکه مراجعه کنندگان به این شرکت هم می تونن از کتابها استفاده کنند.&nbsp; مجلات، دایره المعارف، کتابهایی با موضوعات طراحی، آی تی و موضوعاتی از این دست در این کتابخانه قرار داده شده تا افراد بیشتری را جذب کند. بر خلاف کتابخانه های معمول هر قسمت از این کتابخانه بر اساس موضوعات کتابهای هر بخش دیزاین شده است. </font><br></div><br><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8262006942/nll.jpg" alt="کتابخانه ناور (Naver Library)" align="bottom" border="0" height="462" hspace="0" vspace="0" width="654"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/8262006976/nll2.jpg" alt="کتابخانه ناور (Naver Library)" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="634"><br></div> text/html 2016-07-04T20:45:34+01:00 allaboutkorea.ir حامد BANANA TREE CAFE http://allaboutkorea.ir/post/131 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کافی شاپ banana tree یا “درخت موز” یکی از کافی شاپ های خیلی خاص کره است.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">می گویند این کافه توسط یکی از اعضای گروه U-Kiss به شهرت رسیده است.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی از محصولات محبوب عرضه شده در این کافی شاپ سُمسُم لاته نام دارد که لاته ای است که روی آن پشمک قرار دارد.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">از دیگر دسرهای این کافه می توان به تیرامیسوی موز اشاره کرد که شبیه به یک گلدان است که در آن یک گل قرار دارد. </font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">قاشق های این کافه نیز شبیه به بیلچه هستند.</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8259418634/btcaak.png" alt="کافی شاپ درخت موز" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </div></div> text/html 2016-06-14T20:01:15+01:00 allaboutkorea.ir حامد دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره http://allaboutkorea.ir/post/130 <img src="http://s6.picofile.com/file/8255836268/wh02.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255836284/wh03.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255836326/wh04.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255836376/wh06.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255836384/wh07.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255836418/wh08.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255836442/wh09.png" alt="دیزاین های زیبا و عجیب اتاق ها در کره" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تمامی این اتاق ها توسط شرکت Cozy Design House که یک شرکت طراحی داخلی کره ای هست دیزاین شده اند. البته در مکان های مختلف و برای مشتری های مختلف. طراحی این شرکت بر مبنای محصولات و مواد غذایی محبوب هست مثل یک فنجان استارباکس، رامیون شین، مینی بوس فولکس واگن، کفش های گوچی، شیرموز و خیلی چیزای دیگه...</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدورام خوشتون بیاد...</font><br></div><br>