دوجانگ (도장) چیست؟

دوجانگ (도장) چیست؟

دوجانگ (도장) مُهری است که از سنگ یا چوب درست شده است و طریقه استفاده از آن در کشور کره این است که نام فرد را روی آن مینویسند و به جای امضا در اسناد رسمی به کار می رود. مُهر در کره بسیار مهم است زیرا به منزله ی هویت اشخاص است. این مُهر ها باید رسمی باشند و برای اینکه معتبر باشند باید ابتدا مورد پذیرش دولت کره قرار بگیرند. برای مثال برای باز کردن حساب در بانکی در کره باید یکی از این مهر ها و همچنین گذرنامه و یا در صورت کره ای بودن شناسنامه ی خود را همراه برد.

دوجانگ یا مُهر کره ای           برچسب ها : ، ، ، ،
توضیحات بیشتر

چرا کره ای ها سن خود را یکی دو سال بالاتر می گویند؟

چرا کره ای ها سن خود را یکی دو سال بالاتر می گویند؟

در کشور کره بسیار رایج است که هنگام آشنایی با کسی، سالی را نیز که در آن متولد شده می پرسند. لازم است بدانید که سن فرد را نمی پرسند بلکه از او می پرسند در چه سالی متولد شده است. شاید بپرسید چرا؟

اول از هر چیز به این خاطر که متوجه بشوند که آن فرد از آنها کوچکتر، بزرگتر و یا همسن آنهاست. این مساله بیش از هر چیز به خاطر سطوح مختلف زبان رسمی کره ای هاست و بی احترامی بسیار بزرگی خواهد بود اگر به عنوان مثال یک جوان با زنی بزرگتر از خود به زبان غیر رسمی سخن بگوید یا اینکه یک فرد بزرگسال با جوانی که از او کوچکتر است به طور رسمی حرف بزند.

اما این تمام ماجرا نیست. سن فرد از زمانی محاسبه می شود که درون شکم مادر است. از زمانی که فرد متولد می شود یک سال دارد، در صورتی که تصور شود که از زمان آبستن یک انسان است. همینطور بسته به ماهی که در آن متولد شده است، سن او یکی دو سال بالا می رود. اگر از شش ماه بیشتر باشد، یک سال بیشتر دارد.

در کل، اگر فردی از کشوری دیگر باشد، اهمیت چندانی ندارد زیرا زبان رسمی استفاده نمی شود. هر چند در بعضی موارد افراد طبق سنت پیش می روند. به عنوان مثال، یک زن بزرگسال به زنی که از خود بزرگتر است "اونی" یا "خواهر بزرگ" می گویند. و مردی به مرد بزرگتر از خود "هیونگ" یا "برادر بزرگتر" می گوید. همینطور زنی به مرد بزرگتر از خود "اوپا" می گوید و مردی که میخواهد زنی یزرگتر از خود را خطاب کند به او "نونا" می گوید.برچسب ها : ، ،
توضیحات بیشتر

صفحات سایت

تعداد صفحات : 8